2/06/2556

การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์  2556 ณ อาคารเอนกประสงค์  นักเรียนทุกคนต่างไปใช้สิทธิ์กันอย่างคับคั่ง


 

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ