วันจันทร์, พฤษภาคม 29, 2566

ร่วมแสดงความยินดีกับ "ครูจุฑากาญจน์ สิทธิการ" ได้ย้ายไป ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครู ได้เดินทางไปส่ง ครูจุฑากาญจน์ สิทธิการ ที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี


วันศุกร์, พฤษภาคม 26, 2566

ร่วมแสดงความยินดีกับ "ครูณภัสสร์ ทรัพยะสุต" ได้ย้ายไป ร.ร.ราชินีบูรณะ จ.นครปฐม

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครู ได้ร่วมเดินทางไปส่ง ครูณภัสสร์ ทรัพยะสุต ซึ่งได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ จ.นครปฐม

วันจันทร์, พฤษภาคม 22, 2566

ร่วมแสดงความยินดีกับ "ครูจินตนา จันโท" ย้ายกลับภูมิลำเนา

เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายธีรกฤต สร้างการนอก และนายมารุต เสลาคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ร่วมเดินทางไปส่ง ครูจินตนา จันโท ที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา ไปดำรงตำเเหน่ง ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ