วันศุกร์, ตุลาคม 24, 2557

ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ม.3 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เข้าค่ายพักแรม  ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  ในวันที่ 23-25 ตุลาคม 2557

 
 

 

 
 


ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2557

 
 

 วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 23, 2557

ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ม.2 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เข้าค่ายพักแรม  ณ หาดทรายสีดา  อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี  ในวันที่ 23-25 ตุลาคม 2557

 


 
 


พิธีประดับบ่าลูกเสือวิสามัญ ม.4 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จัดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557  ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  วันที่ 23  ตุลาคม 2557


 
 

 


วันอาทิตย์, ตุลาคม 19, 2557

งานกฐินวัดบ้านกุ่ม

คณะครู นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี  ณ  วัดบ้านกุ่ม  อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  ซึ่งเป็นการร่วมบุญที่ทำสืบเนื่องมายาวนานระหว่างวัด โรงเรียน และชุมชน ในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557

 
 
 


วันอาทิตย์, ตุลาคม 12, 2557

งานกฐินวัดปราสาทสิทธิ์

คณะครู นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี  ณ  วัดปราสาทสิทธิ์  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  ซึ่งเป็นการร่วมบุญที่ทำสืบเนื่องมายาวนานระหว่างวัด โรงเรียน และชุมชน ในวันที่ 12 ตุลาคม 2557