1/31/2555

ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ยินดีต้อนรับ ครูว่าที่ร้อยตรีพิชิตชัย  อยู่รัตน์  และครูพวงเพ็ญ  จันทร์แจ่ม   ซึ่งมาบรรจุใหม่ที่โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ในสาขาวิชา สังคมศึกษา คลิกดูภาพทั้งหมด
1/30/2555

การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ3


โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ จาก สมศ ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ที่ได้มา ประเมินคุณภาพภายนอก รอบ3 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2555  คลิกดูภาพทั้งหมด

1/17/2555

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

ในวันที่ 17 มกราคม 2555  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจก็ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ไปรวมแข่งขันทักษะวิชาการในด้านต่าง ๆ ซึ่งได้รับรางวัลหลายรายการดังนี้   คลิกดูภาพทั้งหมด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ได้จัดงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัดราชบุรี โดยกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดราชบุรี ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ใน วันที่  17 พฤศจิกายน 2554  ได้รับรางวัลต่อไปนี้
      เกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้แก่
                  เด็กชายณรงค์              แย้มดอกไม้
                  นายสมพรเทพ              ศรีเพ็ชร

1/14/2555

ค่ายจิตอาสา ณ โรงเรียนบ้านหนอโก

ค่ายมจิตอาสา ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2555 ของ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมค่ายอาสา โดยมีนักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์ ในระดับชั้น ม.6  มาออกค่ายในครั้งนี้โดย ได้จัดกิจกรรม ดังนี้ ทาสีแท้งน้ำ และห้องน้ำ ทาสีสนามวอลเลย์บอล ตะกร้อ พัฒนาบริเวญบ่อเลี้ยงปลา ขนดินใส่แปลงเกษตร  ช่วยโรงเรียนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และมอบของขวัญ และ ของบริจ่คให้นักเรียน  คลิกดูภาพทั้งหมด

 

1/12/2555

วิธี save ภาพในอัลบัมของโรงเรียน

เนื่องจากทาง blog โรงเรียนได้ใช้ google+ ในอัลบัมอาจจะไม่คุ้นเคย หรือบางท่านที่ไม่มีบัญชีของ google ไม่สามารถที่จะดาวโหลดลภาพได้ มีวิธีดังนี้ครับ
1/06/2555

กิจกรรมส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย

กิจกรรมส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี รวมกับ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วันที่ 6 มกราคม 2555 โดย สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ บริษัท เตชอัพร มาให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เกี่ยวกับการขับรถอย่างปลอดภัย และ มอบหมวกกันน็อค จำนวน 100 ใบ ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมอบรม ทุกคน คลิกดูภาพทั้งหมด
1/05/2555

ทอล์คโชว์ มินิคอนเสิร์ตของดร.ป๊อบ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

วันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่มี ทอล์คโชว์ มินิคอนเสิร์ตของดร.ป๊อบ ที่ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ บรรยากาศก็เป็นไปอย่างสนุกสนานมีสาระ  คลิกดูภาพทั้งหมด
1/04/2555

ทุนการศึกษาคุณพ่อเล้ง คุณแม่จึง ก่อมงคลกูล

คุณบุญธง ก่อมงคลกูล และครอบครัว ได้มอบทุนการศึกษาในโครงการ ทุนการศึกษาคุณพ่อเล้ง คุณแม่จึง ก่อมงคลกูล โดยมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ชั้นละ 1 ทุน ทุนละ 1,000 ต่อเดือน(ที่เปิดเรียน) และมอบทุนการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาจนกระทั้งสำเร็จการศึกษา รายละเอียดของทุน  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาและส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนในท้องถิ่น   คลิกดูภาพทั้งหมด