วันพุธ, กุมภาพันธ์ 22, 2566

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นมาตรฐานสากลของสถานศึกษา สพม.ราชบุรี

เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี (สพม.ราชบุรี) ได้จัดโครงการ "การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นมาตรฐานสากลของสถานศึกษา" ณ ห้องประชุมแคแสด โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เพื่อให้ความรู้กับบุคลากรของโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมในโครงการดังกล่าว

วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 20, 2566

กิจกรรมน้องส่งพี่ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2566  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรม "น้องส่งพี่ ม.3 และ ม.6" เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันธ์ ระหว่างพี่กับน้อง และโรงเรียน เนื่องจากเป็นวันสุดท้ายของการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2565 ก่อนที่จะสอบปลายภาคเรียนในสัปดาห์หน้าต่อไป โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย