วันจันทร์, กรกฎาคม 01, 2567

รพ.สต.ประสาทสิทธ์ อบรมให้ความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธ์ในวัยเรียนและวัยรุ่น

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2567 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประสาทสิทธิ์ (รพ.สต.ประสาทสิทธิ์) ได้มาอบรมให้ความรู้ เรื่องอนามัยการเจริญพันธ์ในวัยเรียนและวัยรุ่น ให้กับนักเรียนชั้น ม.4/1 และ คณะกรรมการนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และนำไปประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัย และคงไว้ซึ่งแนวปฏิบัติอันดีงามตามวัฒนธรรมไทยต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ