วันอาทิตย์, ตุลาคม 31, 2564

ทอดกฐิน วัดปราสาทสิทธิ์และวัดบ้านกุ่ม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และการมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ในงานทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2564 จำนวน 2 วัด ได้แก่ วัดปราสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และวัดบ้านกุ่ม อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โดยการนำของ ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และตัวแทนคุณครู ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี พร้อมทั้งช่วยกิจกรรมของวัดในการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่สาธุชนที่มาร่วมทำบุญให้กับวัดดังกล่าว
อบรม SMSS

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 ฝ่ายบริหารงานบุคคล ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS แก่บุคลากรครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ โดยมี ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่าว