10/28/2564

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมแคแสด โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของโรงเรียน โดยมี นางสมศรี เฮงประเสริฐ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม และมี ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เป็นกรรมการและเลขานุการในการประชุม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ