10/07/2564

โครงการปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด ปี 2564

เมื่อวันที่ 4-6 ตุลาคม 2564 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดทำ "โครงการปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด" ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) เพื่อออกเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจ ครอบครัวนักเรียนที่ติดเชื้อ โดยมี ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ , รองฯ ดร.วิไล ปรึกษากร , รองฯ ธีรกฤต สร้างการนอก , รองฯ มารุต เสลาคุณ นำทีม คณะคุณครู เพื่อออกเยี่ยมบ้าน และให้กำลังใจนักเรียน ตามโครงการดังกล่าว.
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ