วันอังคาร, มกราคม 31, 2566

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ณ ร.ร.ประสาทรัฐประชากิจ สพม.ราชบุรี

           เมื่อวันที่ 24-27 มกราคม 2566 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก จ.ราชบุรี 
            โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ขอขอบพระคุณ ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี และคณะ เป็นอย่างสูงที่เดินทางมาให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินงานทุกคน และขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ได้ทำหน้าที่ตัดสินการแข่งขัน ขอขอบคุณ นักกีฬา ครูผู้ฝึกซ้อม ครูผู้ควบคุมทีมทุกท่าน ฝ่ายบริหารจากทุกโรงเรียน ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ หากการต้อนรับไม่ทั่วถึง ขาดตกบกพร่องสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปบ้าง ทางโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย.

คลิกดูภาพเพิ่มเติม... วันที่ [24] [25] [26] [27] มกราคม พ.ศ. 2566