วันอังคาร, ธันวาคม 30, 2557

สวัสดีปีใหม่นักเรียน ปี 2558

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ให้กับนักเรียน  โดยคณะครูและนักเรียนต่างทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  และทำกิจกรรมร่วมกัน  การเลี้ยงสังสรรค์ตามสายชั้น  และกิจกรรมดนตรีในช่วงบ่าย


 
  


วันจันทร์, ธันวาคม 29, 2557

สวัสดีปีใหม่คณะครู ปี 2558

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จัดกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ 58   ให้กับคณะครู  ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนประสาทรัฐประชกิจ
ผู้อำนวยการและผู้บริหารเดินสายสวัสดีปีใหม่

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ นำโดยท่านผู้อำนวยการสรรเสริญ  ขวัญดี  คณะผู้บริหาร และครูได้เดินทางไปมอบของที่ระลึกให้กับบุคคลสำคัญและผู้มีอุปการคุณกับโรงเรียน  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

 
 วันศุกร์, ธันวาคม 26, 2557

ต้อนรับครูย้าย

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ได้ทำการต้อนรับคุณครูท่านใหม่  ที่ย้ายมารับราชการ ณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  คณะครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนขอต้อนรับคุณครู ภคภัค วรงศิลป์  ด้วยความยินดียิ่ง


 งานกีฬาภายในประจำปี 2557

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปี 2557  ณ สนามโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  มีการประกวดขบวนพาเหรด  กองเชียร์ และการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ

 

 
วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 25, 2557

กิจกรรมวันคริสต์มาส ปี 2014

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  จัดกิจกรรมส่งเสริมความสุข  เนื่องในวันคริสมาสต์  มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย  อาทิ  เต้นประกอบเพลง  ประกวดร้องเพลง  ตอบปัญหาชิงรางวัล

 

 วันจันทร์, ธันวาคม 22, 2557

อบรมตัดต่อหนังสั้น

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดราชบุรี  นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมตัดต่อหนังสั้น "ไม่โกง" ณ ศูนย์อนามัยที่ 4 จังหวัดราชบุรี


 


สัมมนาโรงเรียนสุจริต

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ได้จัดกิจกรรมสัมมนาโรงเรียนสุจริตเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน   โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  ณ ห้องสื่อการเรียนรู้โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ


 

 วันอาทิตย์, ธันวาคม 21, 2557

ทัศนศึกษา ม.4

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ณ ดรีมเวิร์ล  จังหวัดปทุมธานี