วันศุกร์, มีนาคม 30, 2555

วันเกียรติยศ (วันรับใบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2554)

วันที่  30 มีนาคม 2555 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดกิจกรรม วันเกียรติยศ เพื่อมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จบการศึกษาใน ปีการศึกษา 2554  บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอบอุ่น  คลิกดูภาพทั้งหมด
**หมายเหตุภาพกำลังทยอยอัพขึ้นนะครับ ยังไม่หมดครับ

 
 


วันพฤหัสบดี, มีนาคม 29, 2555

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นม.3

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นม.3  ในวันที่ 28 มีนาคม 2555  เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อและให้ขวัญกำลังใจแก่นักเรียนทุกคน  คลิกดูภาพทั้งหมด


 


วันพุธ, มีนาคม 28, 2555

ปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นม.6

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นม.6 ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2555  โดยได้เดินทางไปจัดกิจกรรม ที่ หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพรชบุรี  คลิกดูภาพทั้งหมด
วันพุธ, มีนาคม 14, 2555

ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2554

ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2554  ในปีการศึกษานี้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจก็ได้ จัดกิจกรรมที่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  ในระหว่างวันที่  12-14 มีนาคม 2555  ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ ก็มีการสำรวจสิ่งแวดล้อมและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ แก่ สำรวจสัตว์น้ำ ส่องสัตว์ป่าตอนกลางคืน ดูนก  เดินป่า  เป็นต้น ซึ่วนักเรียนก็ได้รับความรู้ในเรื่องต่างๆมากมาย  คลิกดูภาพทั้งหมด 

 
วันอาทิตย์, มีนาคม 11, 2555

ประกาศรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม. 1 และ ม.4
ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2555 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
คลิกดูรายละเอียด

วันเสาร์, มีนาคม 10, 2555

แจ้งเลื่อนวันปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3

แจ้งเลื่อนวันปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3  เนื่องจากมีเหตุจำเป็นบางประการทำให้ กำหนดการวันปัจฉิมนิเทศ เลื่อนจากวันที่ 13 มีนาคม 2555 เป็นวันที่ 28 มีนาคม 2555 โปรดแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

วันจันทร์, มีนาคม 05, 2555

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการทุกท่าน

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่านที่มาดำรงค์ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ    คลิกดูภาพทั้งหมด

 รองผู้อำนวยการกมล  เฮงประเสริฐ
 รองผู้อำนวยการปิยะเนตร  สิริรัตนวงค์

รองผู้อำนวยการสายฝน  ภานุมาศ 


วันพฤหัสบดี, มีนาคม 01, 2555

ประกวดร้องเพลงงานกาชาดราชบุรี

วันที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ก็ได้พานักเรียนเข้าร่วมประกวดร้องเพลงประกอบจินตลีลา ที่งานกาชาดจังหวัดราชบุรี  คลิกดูภาพทั้งหมด