3/30/2555

วันเกียรติยศ (วันรับใบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2554)

วันที่  30 มีนาคม 2555 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดกิจกรรม วันเกียรติยศ เพื่อมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จบการศึกษาใน ปีการศึกษา 2554  บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอบอุ่น  คลิกดูภาพทั้งหมด
**หมายเหตุภาพกำลังทยอยอัพขึ้นนะครับ ยังไม่หมดครับ

 
 


3/29/2555

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นม.3

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นม.3  ในวันที่ 28 มีนาคม 2555  เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อและให้ขวัญกำลังใจแก่นักเรียนทุกคน  คลิกดูภาพทั้งหมด


 


3/28/2555

ปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นม.6

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นม.6 ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2555  โดยได้เดินทางไปจัดกิจกรรม ที่ หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพรชบุรี  คลิกดูภาพทั้งหมด
3/14/2555

ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2554

ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2554  ในปีการศึกษานี้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจก็ได้ จัดกิจกรรมที่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  ในระหว่างวันที่  12-14 มีนาคม 2555  ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ ก็มีการสำรวจสิ่งแวดล้อมและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ แก่ สำรวจสัตว์น้ำ ส่องสัตว์ป่าตอนกลางคืน ดูนก  เดินป่า  เป็นต้น ซึ่วนักเรียนก็ได้รับความรู้ในเรื่องต่างๆมากมาย  คลิกดูภาพทั้งหมด 

 
3/11/2555

ประกาศรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม. 1 และ ม.4
ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2555 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
คลิกดูรายละเอียด

3/10/2555

แจ้งเลื่อนวันปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3

แจ้งเลื่อนวันปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3  เนื่องจากมีเหตุจำเป็นบางประการทำให้ กำหนดการวันปัจฉิมนิเทศ เลื่อนจากวันที่ 13 มีนาคม 2555 เป็นวันที่ 28 มีนาคม 2555 โปรดแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

3/05/2555

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการทุกท่าน

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่านที่มาดำรงค์ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ    คลิกดูภาพทั้งหมด

 รองผู้อำนวยการกมล  เฮงประเสริฐ
 รองผู้อำนวยการปิยะเนตร  สิริรัตนวงค์

รองผู้อำนวยการสายฝน  ภานุมาศ 


3/01/2555

ประกวดร้องเพลงงานกาชาดราชบุรี

วันที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ก็ได้พานักเรียนเข้าร่วมประกวดร้องเพลงประกอบจินตลีลา ที่งานกาชาดจังหวัดราชบุรี  คลิกดูภาพทั้งหมด