3/10/2555

แจ้งเลื่อนวันปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3

แจ้งเลื่อนวันปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3  เนื่องจากมีเหตุจำเป็นบางประการทำให้ กำหนดการวันปัจฉิมนิเทศ เลื่อนจากวันที่ 13 มีนาคม 2555 เป็นวันที่ 28 มีนาคม 2555 โปรดแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ