10/30/2563

ทอดผ้าป่ากระทง ปี 2563

 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่ากระทง โดยให้นักเรียนทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ และนำไปบริจาคให้กับวัดปราสาทสิทธิ์ เพื่อจัดจำหน่ายกระทงให้กับนักท่องเที่ยว และนำเงินที่ได้ ร่วมทำบุญเข้าวัด เพื่อนำไปพัฒนาวัดต่อไป กิจกรรมดังกล่าว โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนได้ร่วมกันอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย  ให้นักเรียนเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะเรื่องแม่น้ำ ลำคลอง เป็นการปลูกฝั่งค่านิยมอันดีงามให้กับนักเรียนต่อไป

10/20/2563

ยินดีต้อนรับ ท่านรองผู้อำนวยการท่านใหม่

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ให้การต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการท่านใหม่ของโรงเรียน โดยมี ผอ.สถาพร อภิวังโสกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ นายอธิสรรค์ วีรแสงรัศมีกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ นายพงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ท่านผู้บริหารสถานศึกษาจากโรงเรียนต่าง ๆ และแขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่าน ให้การต้อนรับ ดร.วิไล ปรึกษากร และ นายธีรกฤต สร้างการนอก เนื่องในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ


10/06/2563

ร่วมงานกฐินวัดปราสาทสิทธิ์ ปี 2563

 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 ท่าน ผอ.พงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ นำทีมคณะครูและนักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เข้าร่วมกิจกรรมงานกฐินวัดปราสาทสิทธิ์ ประจำปี 2563 โดยในงานนี้มีกิจกรรมออกร้านอาหาร เพื่อเลี้ยงรับรองแขกผู้มีเกียรติและผู้ร่วมบุญทุกท่าน คณะครูได้ร่วมเขียนใบเสร็จ และใบอนุโมทนา ให้กับผู้มาร่วมทำบุญ สำหรับนักเรียนและคุณครูอีกส่วนหนึ่งทำหน้าที่ให้บริการอาหาร และเครื่องดื่มกับผู้ร่วมทำบุญทุกท่าน นอกจากนั้นยังช่วยกันเก็บล้างภาชนะต่าง ๆ เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย


10/02/2563

กิจกรรม "แสด-ดำ อำลา มุฑิตา ครูเกษียณ" ปี 2563

       เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรม  "แสด-ดำ อำลา  มุฑิตา ครูเกษียณ" ให้กับ คุณครูผ่องศรี เจียมฉวี และคุณครูนัฐวดี ป้อมเชียงพิณ โดยในภาคเช้า ได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.พงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ ผู้อำนวการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี นำคณะคุณครู และนักเรียน ร่วมแสดงมุฑิตาให้กับคุณครูทั้ง 2 ท่าน

       ส่วนในภาคค่ำได้มีการจัดกิจกรรม เพื่อให้ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง คุณครูอาวุโส ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชน ได้แสดงมุฑิตากับคุณครูทั้ง 2 ท่าน โดยได้รับเกียรติ จากท่าน ผอ.สถาพร อภิวังโสกุล ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ มาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว พร้อมกับท่านนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และประธานเครือข่ายผู้ปกครองฯ
[คลิกดูภาพเพิ่มเติม... ภาคเช้า | ภาคค่ำ]