10/30/2563

ทอดผ้าป่ากระทง ปี 2563

 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่ากระทง โดยให้นักเรียนทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ และนำไปบริจาคให้กับวัดปราสาทสิทธิ์ เพื่อจัดจำหน่ายกระทงให้กับนักท่องเที่ยว และนำเงินที่ได้ ร่วมทำบุญเข้าวัด เพื่อนำไปพัฒนาวัดต่อไป กิจกรรมดังกล่าว โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนได้ร่วมกันอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย  ให้นักเรียนเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะเรื่องแม่น้ำ ลำคลอง เป็นการปลูกฝั่งค่านิยมอันดีงามให้กับนักเรียนต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ