11/13/2563

ต้อนรับ คุณครูสุรีย์พร จิตกิตติโชติ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ให้การต้อนรับ คุณครูสุรีย์พร จิตกิตติโชติ ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนบ้านไชยราช จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ โดยมี ดร.วิไล ปรึกษากร และนายธีรกฤต สร้างการนอก ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้ง 2 ท่านให้การต้อนรับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ