7/05/2557

ออกค่ายสร้างฝายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มแม่น้ำภาชี

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  นำตัวแทนนักเรียนร่วมถอดบทเรียน  และร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม  โดยการออกค่ายสร้างฝายกั้นน้ำและโป่งเทียม  ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มแม่น้ำภาชี  ภายใต้โครงการของสภาพลเมืองภาคพลเมือง  สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดราชบุรี


 
 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ