7/07/2557

กิจกรรมโต้วาทีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มการเรียนรู้ภาษาไทย  จัดกิจกรรมโต้วาที  เพื่อส่งเสริมความสร้างสรรค์ทางวาทศิลป์  และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ