7/27/2557

ทอดผ้าป่าสามัคคี รับมอบเครื่องมือแพทย์ รพ.บ้านแพ้วสาขาหลักห้า

คณะครู นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อรับมอบเครื่องมือแพทย์  ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว  สาขาหลักห้า ในวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ