วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 29, 2562

ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ร.ร.ปากท่อพิทยาคม 2562

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะฯ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร.ร.ปากท่อพิทยาคม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

 
 

 
 

วันพุธ, สิงหาคม 28, 2562

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ขอความอนุเคราะห์วงดุริยางค์

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ ได้ขอความอนุเคราะห์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ให้นำวงดุริยางค์ไปช่วยในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
วันอังคาร, สิงหาคม 20, 2562

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ปี 2562

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมทำบุญ เพื่ออุทิศส่วนกุศล ให้กับผู้มีพระคุณที่ร่วมก่อตั้งโรงเรียน โดยถือเอาวันที่ 20 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันเกิดโรงเรียน โดยมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ทำบุญ ทอดผ้าบังสุกุล ถวายภัตตาหาร และจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระคุณเจ้า จำนวน 9 รูป โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.พงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว 
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปี 2562

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครู-อาจารย์โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโรงอาหาร และพัฒนาภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม ของโรงเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน มีกิจกรรมมอบทุนการศึกษา การแสดงมุฑิตาแก่คุณครูอาวุโส ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว และในช่วงบ่ายมีกิจกรรมทอดผ้าป่าฯ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้