วันจันทร์, ตุลาคม 04, 2553

เข้าค่ายลูกเสือ ชั้น ม.1เข้าค่ายลูกเสือ ชั้น ม.1 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนประสาทรัฐ วันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2553

ค่ายคณิตศาสตร์ ณ วนอุทยานปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ค่ายคณิตศาสตร์ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 แล้วนะครับ สำหรับทางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ครั้งนี้เป็นการเข้าค่ายที่วนอุทยานปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียนคลองไผ่ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

ยินดีต้อนรับ โรงเรียนคลองไผ่  อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา  ที่ได้มาเยี่ยมและศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ