วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 29, 2565

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถต่าง ๆ ตลอดจนได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน โดยมีนายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรดังกล่าว


พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อน้อมถวายพระพรชัยมงคลฯ

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียน ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อน้อมถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อให้หายจากพระอาการประชวร และกลับมามีพระพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ โดยเร็ว


วันพุธ, ธันวาคม 28, 2565

กิจกรรมทายผลฟุตบอลโลก ปี พ.ศ. 2565

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดกิจกรรมทายผลฟุตบอลโลก ปี พ.ศ. 2565 ให้กับนักเรียน โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ให้เกียรติมาจับรางวัลและมอบรางวัลให้กับนักเรียน ในกิจกรรมดังกล่าว


สโมสรโรตารีฯ มอบแว่นตาให้กับนักเรียน

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 สโมสรโรตารีหลักห้า-ดำเนิน ร่วมกับ สโมสรโรตารีพระประเเดง จัดทำโครงการเเว่นใสให้น้อง และได้มอบแว่นตาให้กับนักเรียนที่มีปัญหาทางสายตา เพื่อสามารถนำไปใช้ในการเรียนหนังสือและใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติต่อไป

วันอังคาร, ธันวาคม 13, 2565

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 9-10 ธันวาคม 2565 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น ณ ค่ายลูกเสือ เอลละเฟิ่น แคมป์ ราชบุรี เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางลูกเสือ การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน และฝึกระเบียบวินัย โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมฝ่ายบริหาร เดินทางไปร่วมกิจกรรม และให้ขวัญกำลังใจกับคณะครู ทีมงานผู้กำกับ ลูกเสือ และเนตรนารี ทุกคน