วันศุกร์, เมษายน 09, 2564

อบรม Gen-Z

เมื่อวันนี้ 8 เมษายน 2564 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงราชบุรี ร่วมกับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จัดอบรมแกนนำเยาวชน Gen Z ในโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 20 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร รุ่นพี่ Gen Z โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ร่วมแบ่งปันเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนในโรงเรียนและสร้างแกนนำเยาวชนในโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพื่อการขับเคลื่อนรณรงค์การลดนักสูบหน้าใหม่ในกลุ่มนักเรียนและเยาวชนต่อไป โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่าน รองฯ ธีรกฤต สร้างการนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรม และกล่าวขอบคุณทีมงานวิทยากร ซึ่งประกอบไปด้วย คุณครูกัณฐมณี แกรอด ครูชำนาญการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ นางสาวกนกพรรณ รัตนวิเวก สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงราชบุรี และทีมแกนนำเยาวชน Gen Z โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ซึ่งมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องภัยจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า รู้ทันกลยุทธ์บริษัทบุหรี่   กิจกรรมป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ตลอดจน กิจกรรม work shop ต่าง ๆ สร้างองค์ความรู้และความสนุกสนาน ให้ักับนักเรียนเป็นอย่างมาก


วันพฤหัสบดี, เมษายน 08, 2564

ยินดีต้อนรับ คุณครูอานนทร์ จอมกุล

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ให้การต้อนรับ คุณครูอานนทร์ จอมกุล ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เพื่อมาปฏิบ้ติหน้าที่ ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีท่าน ผอ.สมมาต โพธิ์ทอง นำทีมคณะครูจากโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เดินทางมาส่งอย่างอบอุ่น
งานแสดงความยินดีกับคุณครูย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนอื่น ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในงานเลี้ยงส่ง เพื่อแสดงความยินดีกับ คุณครูจิรวัฒน์  จันทรัตทัต  ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ใหม่ ณ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จ.ราชบุรี และคุณครูชื่นฤทัย ดีพื้น  ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ใหม่ ณ โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”  จ.ระยอง เพื่อความสะดวกในการดูแลครอบครัวต่อไป