วันอังคาร, เมษายน 04, 2566

การมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2566 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้มีการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับท่านผู้ปกครองทุกท่าน และดูแลเรื่องการมอบตัวนักเรียนใหม่ จนการดำเนินการต่าง ๆ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย
วันจันทร์, เมษายน 03, 2566

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 จบการศึกษา ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 และได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื่อเป็นขวัญกำลังให้กับนักเรียน ได้เตรียมความพร้อมก้าวออกสู่โลกกว้างในอนาคตต่อไป ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มาเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครูทุกท่าน