วันศุกร์, กันยายน 28, 2561

งานเกษียณอายุราชการ กันยายน 2561

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ คณะครู นักเรียน ตลอดจนท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ได้ร่วมแสดงมุทิตา บุคลากรของโรงเรียน 4 ท่าน คือ ผอ.ภูริวรรฒก์ แย้มสุคนธ์  ครูกมลพันธ์ สุขเกษม ครูสมประสงค์ เพิ่มสุวรรณ์ และครูจงกลนี แย้มบางยาง เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ซึ่งมีกิจกรรมการแสดงมากมาย จากคุณครู และนักเรียน และต้องขอขอบพระคุณวงดนดรีตาลคู่ จากโรงเรียนปากท่อพิทยาคม ที่มาร่วมให้ความบันเทิงเพิ่มความสนุกสนานให้กับคุณครูเกษียณฯ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน.