วันศุกร์, พฤษภาคม 31, 2567

มรภ.หมู่บ้านจอมบึงอบรมศิลปะการแสดง

เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม พ.ศ.2567 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้จัดโครงการพัฒนาศิลปะการแสดงบนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมสร้างสรรค์ชุดการแสดงชาติพันธุ์ ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดราชบุรี ชาติพันธุ์ไทยจีนให้กับนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ที่มีพื้นฐานการแสดงจำนวน 15 คน ณ ห้องประชุมแคแสด โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2567

โครงการอบรมให้ความรู้นักเรียน เรื่องการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มอบหมายให้นายกิตติพิชญ์ เอียดซัง รองผู้อำนวยการโรงเรียน มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้นักเรียน ในเรื่องการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ  สถานีตำรวจภูธรหลักห้า ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี มาอบรมให้ความรู้ดังกล่าว

วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2567

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ปี 2567

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายกิตติพิชญ์ เอียดซัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธานในกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีเหตุการสำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน 3 อย่าง คือ เป็นวันที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ตรงกับวันเพ็ญ (ขึ้น 15 ค่ำ) เดือนหก โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จึงร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยนำนักเรียนทุกระดับชั้นพร้อมด้วยคณะครู รับฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ และวิหารหลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ ณ วัดปราสาทสิทธิ์ ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

วันศุกร์, พฤษภาคม 17, 2567

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเตรียมความพร้อม รับทราบแนวทางการปฏิบัติตนในโรงเรียน ทั้งด้านการเรียนและการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนต่อไป