วันศุกร์, ธันวาคม 30, 2554

กิจกรรมปีใหม่ ปี 2555

ในวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมาโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ก็ได้จัดกิจกรรมปีใหม่ โดยมีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในตอนเช้า ร่วมกัน และมีการจับของขวัญที่คุณครูมอบให้นักเรียน และมีการแสดงดนตรี และ กิจกรมมต่างๆ  คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกดูภาพทั้งหมดวันพฤหัสบดี, ธันวาคม 29, 2554

งานกีฬาภายในประจำปี 2554

งานกีฬาภายในประจำปี 2554 จัดขึ้นในวันที่ 27-29 ธันวาคม 2554  ก็มีการจัดแข่งขันกีฬา ในชนิดต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้เกิด การเรียนรู้ในด้านทักษะต่างๆ และความสามัคคีในหมู่คณะ  ซึ่งในปีนี้เรามีพิธีเปิดในวันที่ 29 ธันวาคม 2554

ภาพพิธิเปิด 29 ธันวาคม 2554 คลิกที่นี้
ภาพวันที่ 27-28 ธันวาคม 2554 คลิกที่นี้
วีดีโอกิจกรรม(กำลังทยอยอัพขึ้นนะครับ)

หมายเหตุภาพและวีดีโอ จะค่อยๆทยอยอัพขึ้นนะครับ รูปที่มีความละเอียดสูงจะอัพให้ทีหลังนะครับ

    
วันอังคาร, ธันวาคม 27, 2554

ส่งครูธัญญลักษณ์ ศรีงามเอี่ยม

ในวันที่ 26 ธ.ค. 2554 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ก็ได้เดินทางไปส่งครูธัญญลักษณ์  ศรีงามเอี่ยม  ที่โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน  คลิกดูภาพทั้งหมด

วันศุกร์, ธันวาคม 16, 2554

สอบธรรมศึกษา

วันนี้ก็เป็นการสอบ ธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก ที่โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจโดยมีนักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  โรงเรียนชุมชนวัดปราสาทสิทธิ์  โรงเรียนดอนไผ่ (ราษฎร์รังสรรค์)  โรงเรียนวัดบัวงาม  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม   คลิกดูภาพทั้งหมดวันพฤหัสบดี, ธันวาคม 15, 2554

โรงเรียนสวยด้วยมือเรา

โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา ก็เป็น โครงการที่ส่งสริมให้นักเรียนช่วยกันรักษาความสะอาดของโรงเรียนให้เป็นสถานที่น่าเรียน สำหรับในเดือนนี้  ก็มีชั้น ม.4/1  ม.5/1 และ ม.6/1  ที่บริเวรพื้นที่รับผิดชอบมีความสะอาด ดีที่สุด ทางโรงเรียนก็มอบ ประกาศเกียรติคุณใน ณ โอกาสนี้วันอังคาร, ธันวาคม 13, 2554

บริจาคโลหิต ที่วัดบัวงาม

วันที่ 13 ธันวาคม  2554 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจไปร่วมบริจาคโลหิต ให้โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ณ วัดบัวงาม  คลิกดูภาพทั้ง

วันพุธ, ธันวาคม 07, 2554

ทัศนศึกษา ชั้นม.6 และ ม.4

วันที่ 7  ธ.ค. 54 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้นักเรียนชั้น ม.4  ม.6 และ ม.5/4  ที่ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2554  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   คลิกดูภาพทั้งหมดวันอังคาร, ธันวาคม 06, 2554

บุคคลดีเด่นทำคุณประโยชน์ต่อชุมชน ปี2554


ในการจัดกิจกรรมวันพ่อที่วัดปราสาทสิทธิ์ ก็มีบุคคลากร(คุณครู)ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ได้รับ รางวัล บุคคลดีเด่นทำคุณประโยชน์ต่อชุมชน ปี2554     ดังนี้
1. ครูวิเชียร  จันทร์ตรี
2.ครูนิพนธ์  ปุสสวงษ์
3.ครูปรีชา  สำเริง
4.สุธารัตน์  จำปาทิพย์ 
(จากซ้ายไปขวา)  ภาพเพิมเติม

วันจันทร์, ธันวาคม 05, 2554

วางพานพุ่ม ณ เทศบาลประสาทสิทธิ์

คณะครูโรงเรียนประสาทรับประชากิจก็ได้ เข้าร่วมกิจกรรม กับชุมชน ที่เทศบาลประสาทสิทธิ์ โดยเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ  หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ  และได้นำนักเรียน ไปแสดงในชุด king of king   คลิกดูภาพทั้งหมด


เข้าค่ายปฏิบัติธรรม วัดบ้านกุ่ม 54

วันที่ 4-5 ธันวาคม 54   ก็เป็นประจำทุกปีที่จะต้องมีกิจกรรมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันพ่อ ณ วัดบ้านกุ่ม โดยมีคณะครูและนักเรียนชั้น ม.6 เข้าร่วมการปฏิบัติธรรม ครั้งนี้    คลิกดูภาพทั้งหมด


ตักบาตร เนื่องในวันพ่อ ณ วัดปราสาทสิทธิ์

วันที่ 5 ธ.ค. 54 ตรงกับวันพ่อแห่งชาติ  ผู้อำนวยการมงคล  ชื่นชม และคณะครูได้ไปร่วมตักบาตร ณ วัดปราสาทสิทธิ์ และร่วมถวายพระพร ดูภาพทั้งหมด


วันศุกร์, ธันวาคม 02, 2554

เข้าค่ายปฏิบัติธรรม วันที่ 1-3 ธ.ค 54 ณ.วัดประสาทสิทธิ์

วัดปราสาทสิทธิ์ ได้จัดค่ายปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม  โดยมีนักเรียน ชั้น ม.5  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเสริมสร้างคุณธรรจริยธรรมให้กับเยาวชน และยังถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คลิกดูภาพทั้งหมด