12/30/2554

กิจกรรมปีใหม่ ปี 2555

ในวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมาโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ก็ได้จัดกิจกรรมปีใหม่ โดยมีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในตอนเช้า ร่วมกัน และมีการจับของขวัญที่คุณครูมอบให้นักเรียน และมีการแสดงดนตรี และ กิจกรมมต่างๆ  คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกดูภาพทั้งหมด12/29/2554

งานกีฬาภายในประจำปี 2554

งานกีฬาภายในประจำปี 2554 จัดขึ้นในวันที่ 27-29 ธันวาคม 2554  ก็มีการจัดแข่งขันกีฬา ในชนิดต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้เกิด การเรียนรู้ในด้านทักษะต่างๆ และความสามัคคีในหมู่คณะ  ซึ่งในปีนี้เรามีพิธีเปิดในวันที่ 29 ธันวาคม 2554

ภาพพิธิเปิด 29 ธันวาคม 2554 คลิกที่นี้
ภาพวันที่ 27-28 ธันวาคม 2554 คลิกที่นี้
วีดีโอกิจกรรม(กำลังทยอยอัพขึ้นนะครับ)

หมายเหตุภาพและวีดีโอ จะค่อยๆทยอยอัพขึ้นนะครับ รูปที่มีความละเอียดสูงจะอัพให้ทีหลังนะครับ

    
12/27/2554

ส่งครูธัญญลักษณ์ ศรีงามเอี่ยม

ในวันที่ 26 ธ.ค. 2554 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ก็ได้เดินทางไปส่งครูธัญญลักษณ์  ศรีงามเอี่ยม  ที่โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน  คลิกดูภาพทั้งหมด

12/16/2554

สอบธรรมศึกษา

วันนี้ก็เป็นการสอบ ธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก ที่โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจโดยมีนักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  โรงเรียนชุมชนวัดปราสาทสิทธิ์  โรงเรียนดอนไผ่ (ราษฎร์รังสรรค์)  โรงเรียนวัดบัวงาม  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม   คลิกดูภาพทั้งหมด12/15/2554

โรงเรียนสวยด้วยมือเรา

โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา ก็เป็น โครงการที่ส่งสริมให้นักเรียนช่วยกันรักษาความสะอาดของโรงเรียนให้เป็นสถานที่น่าเรียน สำหรับในเดือนนี้  ก็มีชั้น ม.4/1  ม.5/1 และ ม.6/1  ที่บริเวรพื้นที่รับผิดชอบมีความสะอาด ดีที่สุด ทางโรงเรียนก็มอบ ประกาศเกียรติคุณใน ณ โอกาสนี้12/13/2554

บริจาคโลหิต ที่วัดบัวงาม

วันที่ 13 ธันวาคม  2554 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจไปร่วมบริจาคโลหิต ให้โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ณ วัดบัวงาม  คลิกดูภาพทั้ง

12/07/2554

ทัศนศึกษา ชั้นม.6 และ ม.4

วันที่ 7  ธ.ค. 54 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้นักเรียนชั้น ม.4  ม.6 และ ม.5/4  ที่ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2554  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   คลิกดูภาพทั้งหมด12/06/2554

บุคคลดีเด่นทำคุณประโยชน์ต่อชุมชน ปี2554


ในการจัดกิจกรรมวันพ่อที่วัดปราสาทสิทธิ์ ก็มีบุคคลากร(คุณครู)ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ได้รับ รางวัล บุคคลดีเด่นทำคุณประโยชน์ต่อชุมชน ปี2554     ดังนี้
1. ครูวิเชียร  จันทร์ตรี
2.ครูนิพนธ์  ปุสสวงษ์
3.ครูปรีชา  สำเริง
4.สุธารัตน์  จำปาทิพย์ 
(จากซ้ายไปขวา)  ภาพเพิมเติม

12/05/2554

วางพานพุ่ม ณ เทศบาลประสาทสิทธิ์

คณะครูโรงเรียนประสาทรับประชากิจก็ได้ เข้าร่วมกิจกรรม กับชุมชน ที่เทศบาลประสาทสิทธิ์ โดยเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ  หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ  และได้นำนักเรียน ไปแสดงในชุด king of king   คลิกดูภาพทั้งหมด


เข้าค่ายปฏิบัติธรรม วัดบ้านกุ่ม 54

วันที่ 4-5 ธันวาคม 54   ก็เป็นประจำทุกปีที่จะต้องมีกิจกรรมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันพ่อ ณ วัดบ้านกุ่ม โดยมีคณะครูและนักเรียนชั้น ม.6 เข้าร่วมการปฏิบัติธรรม ครั้งนี้    คลิกดูภาพทั้งหมด


ตักบาตร เนื่องในวันพ่อ ณ วัดปราสาทสิทธิ์

วันที่ 5 ธ.ค. 54 ตรงกับวันพ่อแห่งชาติ  ผู้อำนวยการมงคล  ชื่นชม และคณะครูได้ไปร่วมตักบาตร ณ วัดปราสาทสิทธิ์ และร่วมถวายพระพร ดูภาพทั้งหมด


12/02/2554

เข้าค่ายปฏิบัติธรรม วันที่ 1-3 ธ.ค 54 ณ.วัดประสาทสิทธิ์

วัดปราสาทสิทธิ์ ได้จัดค่ายปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม  โดยมีนักเรียน ชั้น ม.5  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเสริมสร้างคุณธรรจริยธรรมให้กับเยาวชน และยังถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คลิกดูภาพทั้งหมด