12/15/2554

โรงเรียนสวยด้วยมือเรา

โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา ก็เป็น โครงการที่ส่งสริมให้นักเรียนช่วยกันรักษาความสะอาดของโรงเรียนให้เป็นสถานที่น่าเรียน สำหรับในเดือนนี้  ก็มีชั้น ม.4/1  ม.5/1 และ ม.6/1  ที่บริเวรพื้นที่รับผิดชอบมีความสะอาด ดีที่สุด ทางโรงเรียนก็มอบ ประกาศเกียรติคุณใน ณ โอกาสนี้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ