12/16/2554

สอบธรรมศึกษา

วันนี้ก็เป็นการสอบ ธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก ที่โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจโดยมีนักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  โรงเรียนชุมชนวัดปราสาทสิทธิ์  โรงเรียนดอนไผ่ (ราษฎร์รังสรรค์)  โรงเรียนวัดบัวงาม  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม   คลิกดูภาพทั้งหมดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ