12/07/2554

ทัศนศึกษา ชั้นม.6 และ ม.4

วันที่ 7  ธ.ค. 54 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้นักเรียนชั้น ม.4  ม.6 และ ม.5/4  ที่ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2554  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   คลิกดูภาพทั้งหมดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ