9/30/2557

งานเกษียณอายุราชการ สพม.8

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จัดงานเกษียณอายุราชการให้กับคุณครูทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.8


 9/23/2557

ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์กลับประเทศจีน

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  นำโดยท่านผู้อำนวยการสรรเสริญ  ขวัญดี  และคณะฝ่ายบริหาร  ร่วมมอบของที่ระลึกให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์  เพื่อกลับสู่ประเทศจีน  หลังจากครบหลักสูตรการฝึกประสบการณ์การสอน


 


9/19/2557

เลี้ยงอำลาครูเกษียณอายุราชการ

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จัดงานเลี้ยงอำลาให้กับครูเกษียณอายุราชการ  คุณครูปราณี ตันติตระกูล และคุณครูรัชฎา ปุญโพธาภิรัช ณ อาคารอเนกประสงค์
กิจกรรมวันสันติภาพสากล

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จัดกิจกรรมวันสันติภาพสากล  ณ อาคารเอนกประสงค์  เนื่องในวันสันติภาพสากลโลก


 กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2557

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจร่วมกับเทศบาลศรีดอนไผ่  จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2557  ขึ้น  โดยมีกิจกรรมให้โรงเรียนในเขตเทศบาลและใกล้เคียงเข้าร่วม  การประกวดร้องเพลง  ประกวดแดนเซอร์  โรงเรียนในเครือข่ายต่างให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเยาวชนในปีนี้เป็นอย่างดี


 
  9/14/2557

ทำบุญบ้านนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  นำโดยท่านผู้อำนวยการสรรเสริญ  ขวัญดี  ฝ่ายบริหาร ครูอาจารย์และนักเรียน ร่วมพิธีทำบุญบ้านนายกสมาคมศิษย์เก่าและผู้ปกครอง  นายประพจน์  ดีสุขพร  ณ กรุงเทพมหานคร


 

 
9/12/2557

ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำ

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  นำนักเรียนแกนนำเข้าค่ายพัฒนายภาพ  ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระพราชดำริ  จังหวัดเพชรบุรี

 

 


9/10/2557

เยี่ยมบ้านนักเรียนประสบอัคคีภัย

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  นำโดยท่านผู้อำนวยการสรรเสริญ  ขวัญดี  พร้อมด้วยทีมงานบริหารทุกท่าน  เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่ประสบอัคคีภัย  ณ บ้านไร่  อ.บ้านแพ้ว  จ. สมุทรสาคร


 
 9/08/2557

นักเรียนรับรางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  จากโครงการ คูโบตาร์สมาร์ทคิดส์ 2014  ตอนคิดส์รักดิน  ชื่อโครงงานที่ส่งเข้าประกวดคือ "..คนกรอง ไส้เดือนกิน ดินดี.."  และได้รับรางวัลโล่เกียรติยศชนะเลิศ  พร้อมเงินรางวัล  30,000  บาท  เมื่อวันที่ 5  กันยายน 2557 ทั้งนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 300  โรงเรียน  ซึ่งนับเป็นเกียรติภูมิและความภาคภูมิในของโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง

 ผู้จัดทำโครงการ คือ  เด็กชายณัฐวริศร์  ญัติพันธ์วาวงศ์, เด็กชายธีรพัฒน์  ญัติพันธ์วาวงศ์  และเด็กชายวีรภัทร  สหพรอุดมการณ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ครูที่ปรึกษาโครงการ  คุณครูธนชาต  อาจหาญ