9/08/2557

นักเรียนรับรางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  จากโครงการ คูโบตาร์สมาร์ทคิดส์ 2014  ตอนคิดส์รักดิน  ชื่อโครงงานที่ส่งเข้าประกวดคือ "..คนกรอง ไส้เดือนกิน ดินดี.."  และได้รับรางวัลโล่เกียรติยศชนะเลิศ  พร้อมเงินรางวัล  30,000  บาท  เมื่อวันที่ 5  กันยายน 2557 ทั้งนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 300  โรงเรียน  ซึ่งนับเป็นเกียรติภูมิและความภาคภูมิในของโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง

 ผู้จัดทำโครงการ คือ  เด็กชายณัฐวริศร์  ญัติพันธ์วาวงศ์, เด็กชายธีรพัฒน์  ญัติพันธ์วาวงศ์  และเด็กชายวีรภัทร  สหพรอุดมการณ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ครูที่ปรึกษาโครงการ  คุณครูธนชาต  อาจหาญไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ