9/08/2557

อบรมไฟฟ้า PEA

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จัดอบรมให้ความรู้กับนักเรียน  ณ ห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

 
 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ