9/04/2557

อบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนจังหวัดราชบุรี

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนจังหวัดราชบุรี  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณ เบส อรพิมพ์ รักษาผล  มาบรรยายให้ข้อคิด  ณ ห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้

 

 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ