8/27/2557

อบรมลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จัดอบรมลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับลูกเสือวิสามัญระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เพื่อช่วยเหลือและป้องกันภัยเบื้องต้น  ณ ห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ