8/15/2557

ศึกษาดูงานคลองดำเนิน ณ วัดอุบลวรรณาราม

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  นำนักเรียนเข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการรณรงค์อนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ำในพื้นที่คลองดำเนินสะดวก  ณ วัดอุบลวรรณาราม  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี


 

 
 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ