วันศุกร์, พฤศจิกายน 30, 2555

ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายและผู้ปกครองสัญจรวัดปทุมทอง


คณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการมงคล ชื่นชม  ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเครือข่ายและผู้ปกครองสัญจร ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ณ วัดปทุมทอง


 


 

ภาพทั้งหมด

วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 29, 2555

ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายและผู้ปกครองสัญจร ศาลากิมเซียงกง

คณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการมงคล ชื่นชม  ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเครือข่ายและผู้ปกครองสัญจร ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  ในวันพฤหัสบบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ณ ศาลากิมเซียงกง


 

 การแข่งขันทักษะวิชาการ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

คณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี  ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2555

วันพุธ, พฤศจิกายน 28, 2555

รณรงค์ลอยกระทงพร้อมทำบุญกระทง

สถานีตำรวจภูธรหลักห้ามาให้ความรู้และรณรงค์ความปลอดภัยในวันลอยกระทงให้กับนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  และนักเรียนทุกคนได้นำกระทงที่ได้ตั้งใจทำมาไปถวายให้กับวัดปราสาทสิทธิ์  เพื่อเป็นการทำบุญและเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกันมา


วันอาทิตย์, พฤศจิกายน 25, 2555

การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.2 ประจำปีการศึกษา 2555

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี  ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  ในวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2555 


 ค่ายเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิด(ค่ายบูรณาการวิชาการ)

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เข้าค่ายเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิด (ค่ายบูรณาการวิชาการ) ณ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาน้ำพุ  ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี  ในวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2555


 

 วันศุกร์, พฤศจิกายน 23, 2555

ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายและผู้ปกครองสัญจร วัดโรงเข้

คณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการมงคล ชื่นชม  ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเครือข่ายและผู้ปกครองสัญจร ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ณ ชุมชนวัดโรงเข้