11/22/2555

ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

โรงเีรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เข้ารับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ