11/09/2555

โครงการด้วยรักและห่วงใยใส่ใจเอื้ออาทร

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจร่วมกับศาลเยาวชนจังหวัดราชบุรี  อบรมโครงการด้วยรักและห่วงใยใ่ส่ใจเอื้ออาทรให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  และ ชั้นมัธยมศึก 3 จำนวน 1 ห้อง ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555  ณ ห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้

 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ