11/22/2555

อบรมแกนนำลดภาวะโลกร้อน

โรงเีรียนประสาทรัฐประชากิจนำนักเรียนแกนนำเข้าร่วมการอบรมลดภาวะโลกร้อน จัดขึ้นโดย กฟผ. ณ โรงเีรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี


 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ