7/29/2554

วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันภาษาไทยแห่งชาติ  ตรงกับวันที่ 29 กรกฏาคม ของทุกปีวันที่ ในสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยก็ไดจัดกิจกรรมมาทั้งสัปดาห์ ได้แก่ ประกวดคำประพันธ์ โต้วาที เรียงความ แต่งกลอน พูดสุนทรพจน์ เป็นต้น และวันที่ 29  ก็ได้จัดกิจกรรม เป็นการแสดงต่างๆที่เกียวกับภาษาไทย และมอบรางวัลในกับนักเรียนที่ได้รับ รางวัลในการและกวดต่างๆ และเข้าร่วมกิจกรรม   คลิกดูภาพทั้งหมด    วิดีโออัพเสร็จทั้งหมดแล้ว คลิดดูอ่านเพิ่มเติมด้านล่างได้เลยครับ


วีดีโอลิเกภาษไทย ตอนที่1


7/28/2554

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร มาศึกษาดูงาน

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จ.กาญจนบุรี ที่ได้นำคณะครูและเครื่อข่ายผู้ปกครอง มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ   คลิกดูภาพ

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิถีพุทธ

สำหรับวันที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมาโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจก็ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิถีพุทธ   คลิกดูภาพ

7/22/2554

อบรมการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงาน

วันที่ 21-22 กรกฏาคม 2554  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดกิจกรรม การอบรมการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงาน  ที่ บ้านสวนส้มทิพย์ โดยมีคณะครูจาก โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม  โรงเรียนด่านทับตะโกราฎร์อุปถัมภ์  โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา  โรงเรียนหนองโพวิทยา โรงเรียนบางแพปฐมวิทยาและ โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์   ได้เข้าร่วมในการอบรมในครั้งนี้ด้วย  คลิกดูภาพ 

กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทย

สัปดาร์นี้โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจก็ได้จัดกิจกรรม สัปดาห์ภาษาไทยขึ้น ซึ่งได้จัดการแข่งขัน โต้วาที  พุดสุนทรพจน์ และกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งจะมีกิจกรรมเต็มวันในสัปดาห์ หน้า คลิกดูภาพ 


7/19/2554

ยินดีต้อนรับ ครูองอาจ วิจิตรวรกาญจน์

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ยินดีต้อนรับครูองอาจ วิจิตรวรกาญจน์ ซึ่งมาบรรจุใหม่ที่โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ

7/16/2554

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา เป็นทุกปีที่โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจจะจัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยปลูกฝังผู้เรียนให้มีค่านิยมที่ดีงามและสืบสานประเพณีที่ดีงามของสังคมไทย  โดยโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้นำต้นเทียนไปถวายยังวัดต่าง ๆตามชุมชนที่นักเรียนอยู่ ในวันที่ 14 กรกฏาคม 2554 ที่ผ่านมา  ได้แก่ วัดปราสาทสิทธิ์  วักหลักหกรัตนาราม  วัดบัวงาม  วัดเวฬุวนาราม  วัดฟุ้งประชาธรรม(ดอนราว)  วัดปทุมวนาราม  วัดหลักสี่ราฎร์สโมสร  วัดธรรมโชติ  วัดโรงเข้  และวัดบ้านกุ่ม(วันที่ 15 กรกฏาคม)    คลิกดูภาพทั้งหมด

7/12/2554

กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ปี 2554

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษาปี 2554  โดยมีท่านผู้อำนวยการสถาพร อภิวังโสกุล เป็นประธานในพิธี ซึ่งโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดกิจกรรมขึ้นทุกปี และในวันที่ 14 กรกฏาคม 2554 ก็จะได้แห่เทียนไปถวายยังวัดต่าง ๆ จำนวน9 วัด ตามชุมชนที่นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐอยู่  คลิกดูภาพทั้งหมด

7/10/2554

โครงการอิ่มบุญ ๙๙๙ วัด เยาวชนปฏิบัติธรรม ๘๔๐๐๐ คน ณ วัดปราสาทสิทธิ์

โครงการอิ่มบุญ ๙๙๙ วัด เยาวชนปฏิบัติธรรม ๘๔,๐๐๐ คน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัด โครงการอิ่มบุญ ที่วัดปราสาทสิทธิ์ ในวันที่ ๘-๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๔  มีนักเรียนชั้น ม. ๑ เข้าร่วม ๘๕ คน   คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

7/04/2554

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.8

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ครั้งที่ 4/2554  ณ ห้องสื่อการเรียนรู้ ฯ  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ   คลิกดุภาพทั้งหมด

7/01/2554

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

 วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมในวัน วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โดยได้มีพิธีทบคำปฏิญาณ และเดินสวนสนาม คลิกดูภาพทั้งหมด

ประชุมคระกรรมการโรงเรียน

วันที่ 30 มิถุนายน 2551 โรงเรียนประสาทรับประชากิจได้จัดประชุมคณะกรรมการ  สมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครอง ครู-อาจารย์โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืนฐาน  กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงผลงานโรงเรียนและขอความคิดเห็นต่างๆจากกรรมการทุกฝ่าย  คลิกดูภาพทั้งหมด