วันศุกร์, กรกฎาคม 29, 2554

วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันภาษาไทยแห่งชาติ  ตรงกับวันที่ 29 กรกฏาคม ของทุกปีวันที่ ในสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยก็ไดจัดกิจกรรมมาทั้งสัปดาห์ ได้แก่ ประกวดคำประพันธ์ โต้วาที เรียงความ แต่งกลอน พูดสุนทรพจน์ เป็นต้น และวันที่ 29  ก็ได้จัดกิจกรรม เป็นการแสดงต่างๆที่เกียวกับภาษาไทย และมอบรางวัลในกับนักเรียนที่ได้รับ รางวัลในการและกวดต่างๆ และเข้าร่วมกิจกรรม   คลิกดูภาพทั้งหมด    วิดีโออัพเสร็จทั้งหมดแล้ว คลิดดูอ่านเพิ่มเติมด้านล่างได้เลยครับ


วีดีโอลิเกภาษไทย ตอนที่1


วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 28, 2554

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร มาศึกษาดูงาน

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จ.กาญจนบุรี ที่ได้นำคณะครูและเครื่อข่ายผู้ปกครอง มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ   คลิกดูภาพ

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิถีพุทธ

สำหรับวันที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมาโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจก็ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิถีพุทธ   คลิกดูภาพ

วันศุกร์, กรกฎาคม 22, 2554

อบรมการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงาน

วันที่ 21-22 กรกฏาคม 2554  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดกิจกรรม การอบรมการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงาน  ที่ บ้านสวนส้มทิพย์ โดยมีคณะครูจาก โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม  โรงเรียนด่านทับตะโกราฎร์อุปถัมภ์  โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา  โรงเรียนหนองโพวิทยา โรงเรียนบางแพปฐมวิทยาและ โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์   ได้เข้าร่วมในการอบรมในครั้งนี้ด้วย  คลิกดูภาพ 

กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทย

สัปดาร์นี้โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจก็ได้จัดกิจกรรม สัปดาห์ภาษาไทยขึ้น ซึ่งได้จัดการแข่งขัน โต้วาที  พุดสุนทรพจน์ และกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งจะมีกิจกรรมเต็มวันในสัปดาห์ หน้า คลิกดูภาพ 


วันอังคาร, กรกฎาคม 19, 2554

ยินดีต้อนรับ ครูองอาจ วิจิตรวรกาญจน์

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ยินดีต้อนรับครูองอาจ วิจิตรวรกาญจน์ ซึ่งมาบรรจุใหม่ที่โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ

วันเสาร์, กรกฎาคม 16, 2554

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา เป็นทุกปีที่โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจจะจัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยปลูกฝังผู้เรียนให้มีค่านิยมที่ดีงามและสืบสานประเพณีที่ดีงามของสังคมไทย  โดยโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้นำต้นเทียนไปถวายยังวัดต่าง ๆตามชุมชนที่นักเรียนอยู่ ในวันที่ 14 กรกฏาคม 2554 ที่ผ่านมา  ได้แก่ วัดปราสาทสิทธิ์  วักหลักหกรัตนาราม  วัดบัวงาม  วัดเวฬุวนาราม  วัดฟุ้งประชาธรรม(ดอนราว)  วัดปทุมวนาราม  วัดหลักสี่ราฎร์สโมสร  วัดธรรมโชติ  วัดโรงเข้  และวัดบ้านกุ่ม(วันที่ 15 กรกฏาคม)    คลิกดูภาพทั้งหมด

วันอังคาร, กรกฎาคม 12, 2554

กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ปี 2554

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษาปี 2554  โดยมีท่านผู้อำนวยการสถาพร อภิวังโสกุล เป็นประธานในพิธี ซึ่งโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดกิจกรรมขึ้นทุกปี และในวันที่ 14 กรกฏาคม 2554 ก็จะได้แห่เทียนไปถวายยังวัดต่าง ๆ จำนวน9 วัด ตามชุมชนที่นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐอยู่  คลิกดูภาพทั้งหมด

วันอาทิตย์, กรกฎาคม 10, 2554

โครงการอิ่มบุญ ๙๙๙ วัด เยาวชนปฏิบัติธรรม ๘๔๐๐๐ คน ณ วัดปราสาทสิทธิ์

โครงการอิ่มบุญ ๙๙๙ วัด เยาวชนปฏิบัติธรรม ๘๔,๐๐๐ คน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัด โครงการอิ่มบุญ ที่วัดปราสาทสิทธิ์ ในวันที่ ๘-๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๔  มีนักเรียนชั้น ม. ๑ เข้าร่วม ๘๕ คน   คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันจันทร์, กรกฎาคม 04, 2554

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.8

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ครั้งที่ 4/2554  ณ ห้องสื่อการเรียนรู้ ฯ  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ   คลิกดุภาพทั้งหมด

วันศุกร์, กรกฎาคม 01, 2554

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

 วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมในวัน วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โดยได้มีพิธีทบคำปฏิญาณ และเดินสวนสนาม คลิกดูภาพทั้งหมด

ประชุมคระกรรมการโรงเรียน

วันที่ 30 มิถุนายน 2551 โรงเรียนประสาทรับประชากิจได้จัดประชุมคณะกรรมการ  สมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครอง ครู-อาจารย์โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืนฐาน  กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงผลงานโรงเรียนและขอความคิดเห็นต่างๆจากกรรมการทุกฝ่าย  คลิกดูภาพทั้งหมด