7/01/2554

ประชุมคระกรรมการโรงเรียน

วันที่ 30 มิถุนายน 2551 โรงเรียนประสาทรับประชากิจได้จัดประชุมคณะกรรมการ  สมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครอง ครู-อาจารย์โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืนฐาน  กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงผลงานโรงเรียนและขอความคิดเห็นต่างๆจากกรรมการทุกฝ่าย  คลิกดูภาพทั้งหมด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ