วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 11, 2562

ร่วมงานประจำปี 2562 วัดปราสาทสิทธิ์

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ท่าน ผอ.วินัย สุบรรณเกตุ นำทีมคณะครู นักเรียน และวงดุริยางค์ ของโรงเรียน ไปร่วมงานปิดทองประจำปี 2562 ของวัดปราสาทสิทธิ์ ซึ่งมีกิจกรรมแห่พระทางน้ำ โดยองค์กรต่าง ๆ พ่อค้า ประชาชน ทุกภาคส่วนจะร่วมกันอารารธนาหลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด แห่ลงขบวนเรือไปตามคลองดำเนินสะดวก ตั้งแต่หน้าวัดปราสาทสิทธิ์ ไปถึงหลัก 1 ประตูน้ำบางยางด้านแม่น้ำท่าจีน จ.สมุทรสาคร และล่องเรือกลับไปจนถึงหลัก 8 ประตูน้ำบางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม เพื่อให้ประชาชนทั้งสองฝั่งคลองได้กราบสักการะองค์หลวงพ่อฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้นจึงล่องเรือกลับวัดปราสาทสิทธิ์ ในงานประจำปีจะมีการทำบุญ ปิดทอง องค์หลวงพ่อ นักเรียนและคณะครูได้ออกไปร่วมทำกิจกรรมทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม สืบไป.