วันศุกร์, พฤศจิกายน 19, 2564

กิจกรรมทอดผ้าป่ากระทง ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมทอดผ้าป่ากระทง ที่จัดขึ้นโดยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมไทย และประเพณีอันดีงาม ร่วมกันระลึกถึงคุณประโยชน์ที่ได้รับจากแหล่งน้ำต่าง ๆ และแสดงการขอขมากับการกระทำในสิ่งที่ไม่สมควร กับแหล่งน้ำต่าง ๆ เพื่อเป็นการขัดเกลาจิดใจนักเรียน ให้เป็นผู้รู้จักความกตัญญู รู้คุณ กับสิ่งที่ให้ประโยชน์แก่ตนเอง เช่น แหล่งน้ำต่าง ๆ ตามความเชื่อของวัฒนธรรมไทย ที่มีมาแต่โบราณ หลังจากนั้นได้นำกระทงไปถวายให้กับวัดปราสาทสิทธิ์ เพื่อให้บริการประชาชน ที่จะมาร่วมกิจกรรมทำบุญในงานวันลอยกระทงต่อไป
 


วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 18, 2564

สุ่มตรวจ ATK ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้มีการสุ่มตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ครั้งที่ 1 จำนวน 109 คน เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ในกรณีที่โรงเรียนเปิดเรียนแบบ On-site โดยให้สุ่มตรวจนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน สัปดาห์ละ 20% ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ โรงพยาลาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลประสาทสิทธิ์ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดำเนินสะดวก ในการตรวจครั้งนี้ โดยมี ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ฝ่ายบริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ ร่วมสังเกตการณ์ และคอยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ ซึ่งผลการตรวจ ATK ดังกล่าว ไม่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19