11/10/2564

นักเรียนรับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 ณ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยมี ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และคณะคุณครู คอยดูแลความเรียบร้อย และให้กำลังใจนักเรียน อย่างพร้อมเพรียงกันไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ