11/19/2564

กิจกรรมทอดผ้าป่ากระทง ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมทอดผ้าป่ากระทง ที่จัดขึ้นโดยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมไทย และประเพณีอันดีงาม ร่วมกันระลึกถึงคุณประโยชน์ที่ได้รับจากแหล่งน้ำต่าง ๆ และแสดงการขอขมากับการกระทำในสิ่งที่ไม่สมควร กับแหล่งน้ำต่าง ๆ เพื่อเป็นการขัดเกลาจิดใจนักเรียน ให้เป็นผู้รู้จักความกตัญญู รู้คุณ กับสิ่งที่ให้ประโยชน์แก่ตนเอง เช่น แหล่งน้ำต่าง ๆ ตามความเชื่อของวัฒนธรรมไทย ที่มีมาแต่โบราณ หลังจากนั้นได้นำกระทงไปถวายให้กับวัดปราสาทสิทธิ์ เพื่อให้บริการประชาชน ที่จะมาร่วมกิจกรรมทำบุญในงานวันลอยกระทงต่อไป
 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ