11/18/2564

สุ่มตรวจ ATK ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้มีการสุ่มตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ครั้งที่ 1 จำนวน 109 คน เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ในกรณีที่โรงเรียนเปิดเรียนแบบ On-site โดยให้สุ่มตรวจนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน สัปดาห์ละ 20% ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ โรงพยาลาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลประสาทสิทธิ์ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดำเนินสะดวก ในการตรวจครั้งนี้ โดยมี ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ฝ่ายบริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ ร่วมสังเกตการณ์ และคอยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ ซึ่งผลการตรวจ ATK ดังกล่าว ไม่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ