วันอังคาร, ตุลาคม 29, 2556

พิธีมอบประกาศนีบัตรนักเรียนอบรมโครงการยาเสพติด

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรีนที่เข้าร่วมอบรมโครงการต่อต้านยาเสพติด


 


พิธีมอบประกาศนียบัตรการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและแดนเซอร์

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และทีมที่ชนะเลิศการประกวดแดนเซอร์ลูกทุ่ง


 
ต้อนรับครูต่างชาติ

คณะครู นักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ขอต้อนรับบุคลากรใหม่  ซึ่งเป็นคุณครูชาวต่างชาติ 2 ท่าน  คือ  Miss Elizabeth Burzenski  และ  Miss Bailee Munrue  ทั้งสองท่านเดินทางมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา  เพื่อทำการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจแห่งนี้  พวกเราทุกคนขอต้อนรับคุณครูทั้งสองสู่รั้วแสด-ดำด้วยความยินดียิ่ง
วันจันทร์, ตุลาคม 28, 2556

พิธีมอบประกาศนียบัตรเขตพื้นที่บริการ

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จัดพิธีมอบประกาศนียบััตรให้กับห้องเรียนที่ชนะเลิศการประกวดเขตพื้นที่บริการยอดเยี่ยม  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนทุกห้องเรียน


 


วันอาทิตย์, ตุลาคม 27, 2556

งานบุญกฐินวัดปราสาทสิทธิ์

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประสาทสิทธิ์  ร่วมงานบุญกฐินสามัคคี  ณ วัดประสาทสิทธิ์  เพื่อเป็นการสืบทอดวันสำคัญทางพุทธศาสนา  ในวันที่  27 ตุลาคม  2556
 


วันศุกร์, ตุลาคม 18, 2556

วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 10, 2556

ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จัดพิธีอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา  2556  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ระหว่างวันที่  9-10  ตุลาคม  2556


 วันอังคาร, ตุลาคม 08, 2556

พิธีประดับบ่าลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2556

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จัดพิธีประดับบ่าลูกเสือวิสามัญระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2556  ขึ้น  ณ  ห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจในวันที่  8  ตุลาคม  2556


 
 
วันจันทร์, ตุลาคม 07, 2556

อบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเีพียง

คณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  อบรมการเขียนแผนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยคณะวิทยากรจากโรงเรียนหนองโพวิทยา  อ.หนองโพ  จ.ราชบุรี  และโรงเรียนบ้านพังตรุ  อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้  ณ  ห้องสื่อการเรียนรู้  ในวันที่  7  ตุลาคม  2556