10/07/2556

อบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเีพียง

คณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  อบรมการเขียนแผนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยคณะวิทยากรจากโรงเรียนหนองโพวิทยา  อ.หนองโพ  จ.ราชบุรี  และโรงเรียนบ้านพังตรุ  อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้  ณ  ห้องสื่อการเรียนรู้  ในวันที่  7  ตุลาคม  2556

 
 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ