10/28/2556

พิธีมอบประกาศนียบัตรเขตพื้นที่บริการ

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จัดพิธีมอบประกาศนียบััตรให้กับห้องเรียนที่ชนะเลิศการประกวดเขตพื้นที่บริการยอดเยี่ยม  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนทุกห้องเรียน


 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ